ข้อมูลบริษัท (Company Information)

 

บริษัท บีพี ลิฟวิ่ง โปรดักส์ จำกัด:

ถูกก่อตั้งบนพื้นฐานของธุรกิจที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคสมัยใหม่ บริษัทต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของลูกค้า สินค้าที่นำเสนอจะเป็นสินค้าที่นอกเหนือไปจากสินค้าที่ใช้ชีวิตประจำวัน แต่จะเป็นสินค้าที่เพิ่มคุณภาพชีวิตของท่านทั้งด้านสุขภาพ กาย ใจ 

Germs Away Brand :  "For your healthier life"

ถูกคิดค้นมาจาก ความคิดที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับการปกป้องจากสิ่งสกปรกและเชื้อโรคร้ายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้จึงไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองมานัก เพราะอาจมองไม่เป็นความสำคัญ แต่จะรับรู้ได้ก็ต่อเมื่อตัวเองหรือญาติสนิทใกล้ชิดเกิดปัญหาการติดเชื้อที่แก้ไขได้ยากเท่านั้น เพราะฉะนั้น Germs Away อาสาเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยเงียบที่มองไม่เห็น และทำการป้องกันเสียแต่วันนี้ ดีกว่าต้องแก้ไขในเวลาที่สายเกินไป

ดังสโลแกนที่ว่า "เพื่อสุขภาพที่เหนือขั้นกว่า"